Andrzej Duda w lutym 2015 powiedział:

"Jeżeli kredyt był zabezpieczony nieruchomością, nie wolno z człowieka ściągać więcej niż była ta nieruchomość warta. Trudno - bank mógł sobie ją lepiej oszacować."

"Uważam że powinna być radykalna kontrola zrobiona w bankach, ponieważ jest ogromne podejrzenie graniczące wręcz z pewnością, że banki udzielające tych kredytów, tak zwanych "frankowych", nie miały tych franków. Czyli kreowały wirtualną walutę. A to jest złamanie prawa."

"Wprowadzono ich [kredytobiorców] w błąd. Zawarto z nimi [kredytobiorcami] umowy, w których całe ryzyko spoczywało na nich."

"Ja uważam, że te kredyty powinny być spłacane po kursie według którego były brane. Bo na takie warunki, Ci ludzie [kredytobiorcy] się tak naprawdę godzili. (...) I to też powinno być ryzyko bankowe." 

Obiecanki Andrzeja Dudy

Czy Prezydent Andrzej Duda to człowiek honoru...?

aktualizacja 2.08.2016r.:

W dniu 2 sierpnia 2016 roku Prezydent Andrzej Duda Złamał dane słowo i wycofał się z obietnic, zaproponował wersję ustawy faktycznie będącą kpiną z jego własnych, wielokrotnie powtarzanych słów i diagnoz, ustawę będącą pomocą dla zachodnich banków, szkodliwą dla kredytobiorców i legalizującą łamanie prawa. Czas aby honorowo podał się do dymisji.